Logo     "...IZ KRUGA - Beograd"
             organizacija za zaštitu prava i podršku
                        ženama sa invaliditetom

 

SOS telefon

SOS telefon

Pravna podrška

Pravna podrška

Psihološka podrška

Psihološka podrška

Reproduktivno zdravlje

Reproduktivno zdravlje

Magazin

Magazin ISKRA, broj 2

Publikacije

Publikacije

Bilteni

Bilteni

Brojač poseta

Danas2
Ovog meseca748
Ukupno52215

Mreže

Logo Mreža ...IZ KRUGA - Srbija

Logo Mreže žena protiv nasilja

Logo Mreža za evropski ženski lobi

Republički fond PIOOsiguranici zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti i osiguranici poljoprivrednici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje i Pokrajinskom fondu kao organizacionoj jedinici tog fonda, na osnovu Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Novčana naknada za telesno oštećenje

Novčana naknada za telesno oštećenje

Pavo na novčanu naknadu za telesno oštećenje imaju osiguranici kod kojih je, zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, došlo do gubitka ili bitnijeg oštećenja pojedinih organa ili delova tela.

Opširnije...

Naknada za pomoć i negu drugog lica

Naknada za pomoć i negu drugog lica

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima zaposleni osiguranik i korisnik penzije (starosne, invalidske ili porodične) kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

Opširnije...

Pravo na porodičnu penziju

Pravo na porodičnu penziju

Pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice posle smrti korisnika starosne ili invalidske penzije, odnosno umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za invalidsku penziju.

Opširnije...

Pravo na invalidsku penziju

Pravo na invalidsku penziju

Pravo na invalidsku penziju može se ostvariti kada se utvrdi potpuni gubitak radne sposobnosti pre godina života potrebnih za ostvarivanje prava na starosnu penziju:

Opširnije...

Pravo na starosnu penziju

Pravo na starosnu penziju

Prema izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, od 1. 1. 2011. godine predviđeno je da se granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju svake godine podiže za četiri meseca, sve do 2023. godine. 

Opširnije...

Prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja

Prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja Prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja regulisana su Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i obuhvataju sledeće vrste prava:

Opširnije...