Logo

SOS telefon

FacebookTwitterGooglePlusLinkedInYouTubeRSS

Serbian Albanian Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French German Greek Hungarian Italian Japanese Macedonian Maltese Persian Portuguese Romanian Russian Slovenian Spanish Swedish Turkish

E- literatura

Baner za literaturu

Posetioci

Danas 161
Ove nedelje 2714
Ovog meseca 5791
Vaša IP adresa54.162.160.202
Danas28-05-2016
Online User 0
Online Gosti 9
Na razgovoru kod psihološkinje

Biti žena sa invaliditetom u tradicionalnom društvu koje od žene ima određena stereotipna očekivanja i uloge, nosi sa sobom i određene negativne posledice – negativnu sliku o sebi, sniženo samopouzdanje i samopoštovanje, izolaciju i stigmu. Kada se na to doda i nasilje koje trpi u porodici ili društvu, to dodatno utiče na negativna osećanja i vrednovanja žene sa invaliditetom, te su njeni kapaciteti za donošenje odluka i izlazak iz nasilja dodatno oslabljeni i sniženi. 

Iako nasilje u porodici može da se desi svakoj ženi bez obzira na njen obrazovni status, godine, mesto življenja, nacionalnost ili druge karakteristike, žena sa invaliditetom ima ograničene mogućnosti da se suprotstavi nasilniku, još manje da iz nasilja izađe, pre svega zbog stereotipa i predrasuda okoline, zbog svog invaliditeta, ali i zbog nepostojanja ili nedostupnosti servisa u zajednici. Cilj psihološkog savetovanja je da podrži korisnicu u istraživanju alternativa za izlazak iz krizne situacije, da je osnaži da preuzme odgovornost za sopstveni život i donosi odluke koje vode poboljšanju kvaliteta njenog života. Psihološko savetovanje pomaže korisnici da se, fokusirajući se na konkretan problem, usmeri na specifične stvari koje je sprečavaju, koje je onemogućavaju da je sama reši. 

Psihološka podrška može biti:

Idividualna podrška

U psihološkom savetovalištu organizacije „…IZ KRUGA  - Beograd“ svakim radnim danom od 12 do 16 časova, žene sa invaliditetom imaju priliku da razgovaraju sa psihološkinjom u prijatnom, sigurnom i dostupnom okruženju. Korišćenjem savremenih načina komunikacije korisnice mogu da se jave na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., mogu da postave neko pitanje direktno putem Scype na adresi izkruga.psiholog ili klikom na baner sa leve strane ekrana.. Korisnice mogu da se jave na telefon 011/3448-045 ili SMS porukom na mobilni 060/3448-045. Svaki poziv i razgovor se evidentira u posebne formulare i unosi u bazu, zbog statističke obrade.

Grupna podrška

Grupe podrške i samopomoći ili grupe međusobne pomoći i podrške zamišljene su kao iskustveno-edukativne radionice, a namenjene su ženama sa invaliditetom koje su pretrpele nasilje u porodici sa ciljem razmene iskustva, učenja, rasta i napretka.

Pružanjem i dobijanjem međusobne podrške, žene sa invaliditetom se osnažuju za uzimanje aktivnog učešća u društvenim procesima, kao i aktivnog i pozitivnog donošenja odluka vezanog za sopstveni život. Cilj je da žene prepoznaju osećanja izolacije, bespomoćnosti, niskog samopouzdanja i samopoštovanja, kao i fenomene i pojavne oblike nasilja u porodici i diskriminacije i nauče i usvoje pozitivne obrasce i mehanizme preživljavanja, okrenu se svojim snagama i pozitivnim aspektima svoga života i života u zajednici. 

Sastanci grupa se održavaju svakog petka od 15 do 17.30 časova u prostorijama organizacije „…Iz Kruga – Beograd“. Grupe se sastoje od 5 do 10 žena, a vodi ih psihološkinja sa iskustvom u grupnom i individualnom radu i radu sa ženama koje su pretrpele nasilje u porodici.

Psihološkom podrškom radimo na:

- traumi izazvanoj nasiljem i diskriminacijom,
- suočavanju sa sopstvenim invaliditetom,
- suočavanju sa invaliditetom deteta,
- pripremi za sudske postupke u slučajevima nasilja,
- uspostavljanju normalnih porodičnih odnosa,
- osnaživanju roditeljskih kapaciteta,

Aktivnosti psihologa u radu sa korisnicima idu u dva osnovna pravca:

1) TERAPEUTSKO SAVETODAVNI RAD:

a. Osnaživanja psiholoških kapaciteta ličnosti i rad na razvoju samopouzdanja i bezuslovnog samoprihvatanja,
b. Razvijanja psihološke rezistentnosti na različite oblike manipulacija i emocionalnih ucena,
c. Napuštanja uloge žrtve i aktivno preuzimanje odgovornosti za sopstveni život,
d. Aktivnog rada na uključivanju u život lokalne zajednce.

2. PSIHOLOŠKO EDUKATIVNI:

a. Razvijanja asertivnih obrazaca mišljenja i ponašanja,
b. Usvajanja različitih psiho-socijalnih veština kao što su: nenasilna komunikacija, stres menadžment, emocionalna pismenost, nenasilno rešavanje konflikata, prioritiziranje, samokontrola itd.